मॅप एपिक कॉम्युनिकेशन प्रा. लि. अंकनाद पाढे पाठांतर स्पर्धा

अंकनाद राज्यस्तरीय पाढे पाठांतर स्पर्धा द्वितीय 2021 – राज्यस्तरीय विजेते (गटश:)

         
बालगट आणि पहिली
अ. क्र. स्पर्धकाचे नाव जिल्हा गट / इयत्ता क्रमांक
1 स्वराज अमर कुलकर्णी ठाणे पहिली प्रथम
2 स्पृहा निलेश सबनीस कोल्हापूर पहिली द्वितीय
3 कु.साईप्रसाद विनायक दाते. अकोला पहिली त्रितीय
4 श्रीजीत नितीन रत्नपारखी बुलढाणा पहिली उत्तेजनार्थ
दुसरी आणि तिसरी
अ. क्र. स्पर्धकाचे नाव जिल्हा गट / इयत्ता क्रमांक
1 कैवल्य महेश खेडकर पुणे तिसरी प्रथम
2 शाश्वत विशाल कुलकर्णी जळगाव तिसरी द्वितीय
3 देवयानी अजय आरेकर पुणे दुसरी त्रितीय
4 कु. वेदिका ओंकार ओक पुणे तिसरी उत्तेजनार्थ
4 नीलकंठ संजय चव्हाण सोलापूर तिसरी उत्तेजनार्थ
चौथी आणि पाचवी
अ. क्र. स्पर्धकाचे नाव जिल्हा गट / इयत्ता क्रमांक
1 ईशान मुखोपाध्याय औरंगाबाद पाचवी प्रथम
2 अथर्व आमोद यावलकर पुणे पाचवी द्वितीय
3 रुद्र अरुण बाभुळगांवकर पुणे पाचवी त्रितीय
4 संस्कृती कुंडलिक पाटील सांगली चौथी उत्तेजनार्थ
सहावी आणि सातवी
अ. क्र. स्पर्धकाचे नाव जिल्हा गट / इयत्ता क्रमांक
1 सृष्टी विशाल कुलकर्णी जळगाव सातवी प्रथम
2 दामोदर धनंजय चौधरी जळगाव सातवी द्वितीय
3 रुद्रनील प्रशांत गुजरे सातारा सहावी त्रितीय
4 सृष्टी सुनिल परटोले ठाणे सहावी उत्तेजनार्थ
आठवी, नववी आणि दहावी
अ. क्र. स्पर्धकाचे नाव जिल्हा गट / इयत्ता क्रमांक
1 कृतीका कृष्णात किणिकर सोलापूर दहावी प्रथम
2 रणवीर प्रवीण पवार कोल्हापूर आठवी द्वितीय
3 जयदीप पंडित राठोड वाशिम दहावी त्रितीय
4 गौरी रोहिदास जाधव अहमदनगर आठवी उत्तेजनार्थ
खुला गट
अ. क्र. स्पर्धकाचे नाव जिल्हा गट / इयत्ता क्रमांक
1 दामोदर धनंजय चौधरी जळगाव खुला गट प्रथम
2 डॉ. आकांक्षा काशीकर पुणे खुला गट द्वितीय
3 विराज विवेकानंद खामकर अहमदनगर खुला गट त्रितीय
4 प्राजक्ता यावलकर पुणे खुला गट उत्तेजनार्थ
शासकीय कर्मचारी गट
अ. क्र. स्पर्धकाचे नाव जिल्हा गट / इयत्ता क्रमांक
1 श्री.सुनिल पांडुरंग परटोले ठाणे शासकीय कर्मचारी प्रथम
2 राधिका नामदेव नवले औरंगाबाद शासकीय कर्मचारी द्वितीय
3 श्रीम .मनिषा हणमंत यादव रायगड शासकीय कर्मचारी त्रितीय
4 मुक्ता पांडुरंग आसवले पुणे शासकीय कर्मचारी उत्तेजनार्थ